FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दोलखा जिल्ला दररेट २०८०/८१ ८०/८१ 25 Sep 2023 - 11:26am PDF icon District_Rate_2080_081_Dolakha.pdf
विगु गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९ ७९/८० 14 Mar 2023 - 2:36pm PDF icon बिगु गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९.pdf
शैक्षिक सत्र, २०७८ मा SEE परीक्षामा सहभागी विद्यालयको नतिजा विश्लेषण ७९/८० 8 Aug 2022 - 10:48am PDF icon BIGU RM SEE 2078.pdf
दोलखा जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट (आ.व. २०७९/८०) ७९/८० 28 Jul 2022 - 9:53am PDF icon दोलखा जिल्लाको ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट (आ.व. २०७९८०).pdf
दाेलखा जिल्ला दररेट, २०७८/७९ ७९/८० 12 Sep 2021 - 12:36pm PDF icon Dolakha Jilla dar rate 2078 79.pdf
थुनु‍वा एंव कैदीको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:05pm PDF icon थुनु‍वा एंव कैदीको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:04pm PDF icon असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी.pdf
जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:04pm PDF icon जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
आदिवासी / जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:03pm PDF icon आदिवासी जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
फाैजदारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:02pm PDF icon फौज्दारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf

Pages