FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दाेलखा जिल्ला दररेट, २०७८/७९ ७९/८० 12 Sep 2021 - 12:36pm PDF icon Dolakha Jilla dar rate 2078 79.pdf
थुनु‍वा एंव कैदीको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:05pm PDF icon थुनु‍वा एंव कैदीको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:04pm PDF icon असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको अधिकार सम्बन्धी.pdf
जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:04pm PDF icon जेष्ठ नागरिकको अधिकार एवं न्यायिक उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
आदिवासी / जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:03pm PDF icon आदिवासी जनजातिको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
फाैजदारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:02pm PDF icon फौज्दारी मुद्दामा महिलाको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:01pm PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 4:00pm PDF icon न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतको क्रियाकलापसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 3:59pm PDF icon बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७८/७९ 8 Sep 2021 - 3:57pm PDF icon छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार एवं उपचार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf

Pages