FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँकार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विगु गाउँपालिकाको मिति २०७७/१२/०६ गते बसेकाे (४६ औं ) कार्यपालिका बैठककेा निर्णयहरु ।

७७/७८ 31 Mar 2021 - 5:47pm PDF icon विगु गाउँपालिकाकेा मिति २०७७-१२-०६ गतेकेा (४६ औं ) कार्यपालिका बैठककेा निर्णयहरु.pdf

विगु गाउँपालिकाकाे मिति २०७७/११/०९ गते बसेकाे कार्यपालिकाकाे बैठककाे निर्णयहरु

७७/७८ 7 Mar 2021 - 10:50am PDF icon विगु गाउँपालिकाकेा मिति २०७७-११-०९ गतेकेा कार्यापालिकाकेा निर्णयहरु.pdf

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२९ औं) बैठककाे निर्णयहरू!!!

७५/७६ 19 Feb 2019 - 1:50pm

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२८ औं) बैठककाे निर्णयहरू!!!

७५/७६ 19 Feb 2019 - 11:37am

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२७ औं ) बैठककाे निर्णयहरू!!!

७५/७६ 18 Feb 2019 - 4:59pm

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२६ औं) बैठककाे निर्णयहरू!!!

७५/७६ 1 Nov 2018 - 4:01pm

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२५ औं) बैठककाे निर्णयहरू!!!

७५/७६ 1 Nov 2018 - 1:57pm

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२४ औं) बैठककाे निर्णयहरू!!!

७५/७६ 1 Nov 2018 - 12:42pm

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२३ औं) बैठककाे निर्णयहरू!!

७५/७६ 29 Oct 2018 - 4:36pm

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२२ अाैं ) बैठककाे निर्णयहरू!!!

७४/७५ 29 Oct 2018 - 2:21pm

Pages