FAQs Complain Problems

गाउँकार्यपालिकाकाे निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विगु गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९ कार्तिक २३ गतेको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७९/८० 14 Nov 2022 - 12:54pm PDF icon मिति २०७९-०७-२३ गतेको छैठौं विगु गाउँकार्यापलिका बैठकको निर्णयहरू.pdf

विगु गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९ श्रावण २५ गतेको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु ।

७९/८० 16 Aug 2022 - 1:02pm PDF icon विगु गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९-०४-२५ गतेको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

विगु गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९ असार ०९ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

७८/७९ 3 Jul 2022 - 1:46pm PDF icon विगु गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९-०३-०९ गतेको निर्णयहरु.pdf

विगु गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९ असार ०३ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

७८/७९ 21 Jun 2022 - 6:40pm PDF icon विगु गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९ असार ०३ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।.pdf

विगु गाउँपालिकाको मिति २०७९/०२/२७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय ।

७८/७९ 20 Jun 2022 - 12:33pm PDF icon Jestha mahina kapa baithak nirnaya.pdf

विगु गाउँपालिकाको मिति २०७९/०२/०७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय ।

७८/७९ 1 Jun 2022 - 10:03am PDF icon १-विगु गाउँपालिकाको १ (पहिलो) कार्यपालिका वैठकको निर्णय ।.pdf

विगु गाउँपालिकाको मिति २०७७/१२/०६ गते बसेकाे (४६ औं ) कार्यपालिका बैठककेा निर्णयहरु ।

७७/७८ 31 Mar 2021 - 5:47pm PDF icon विगु गाउँपालिकाकेा मिति २०७७-१२-०६ गतेकेा (४६ औं ) कार्यपालिका बैठककेा निर्णयहरु.pdf

विगु गाउँपालिकाकाे मिति २०७७/११/०९ गते बसेकाे कार्यपालिकाकाे बैठककाे निर्णयहरु

७७/७८ 7 Mar 2021 - 10:50am PDF icon विगु गाउँपालिकाकेा मिति २०७७-११-०९ गतेकेा कार्यापालिकाकेा निर्णयहरु.pdf

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२९ औं) बैठककाे निर्णयहरू!!!

७५/७६ 19 Feb 2019 - 1:50pm

विगु गाउँकार्यपालिकाकाे (२८ औं) बैठककाे निर्णयहरू!!!

७५/७६ 19 Feb 2019 - 11:37am

Pages