FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको उन्नत बीउ माग गर्ने सम्बन्धी सूचना।

सामाजिक सुरक्षा परिचय-पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना।(दोस्रो पटक)

करार सेवा लिने सम्बन्धी सुचना । (आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेश, हेटौँडा)

दस्तावेज: 

करार सेवा लिने सम्बन्धी सुचना । (आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेश, हेटौँडा)

दस्तावेज: 

बाढी पहिरोको कारण उत्पन्नहुने जोखिमबाट सुरक्षित संवेदनशिल भई सतर्क रहनहुन अनुरोध सम्बन्धी सूचना।