FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विगु गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनका केही झलकहरु ।

चालु आ.व. २०७८/७९ को खाता बन्दी सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्र.म.रो.का को आयोजना बैंक पेश गर्ने सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय सबै

दस्तावेज: 

गाउँसभामा उपस्थितिका सम्बन्धमा - श्री गाउँसभा सदस्य सबै ।

दस्तावेज: 

बजेट कार्यान्वयन तथा जानकारी सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय सबै