FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आधारभूत तह (कक्षा ८) उतीर्ण परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धमा ।

कृषि तथा पशु पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धि सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । विज्ञापन नं. (०५/२०८०/८१)

दस्तावेज: 

अन्तरवार्ताको मिति तय गरिएको सम्बन्धमा । विज्ञापन नं. (०५/२०८०/८१)