FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुपरिवेक्षक र गणकको परिक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना।

पोषण स्वयमसेवक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।

संक्षिप्त्त सुचीको लागि आशयपत्र माग गरिएको सम्बन्धी सूचना

बहुक्षेत्रीय पाेषण स्वयंसेवककाे अन्तरवार्ता सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

विद्युतीय बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना (e-bid) ।