FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विद्युतीय बोलपात्र आह्वानको सूचना !!

दस्तावेज: 

सुचना! सुचना !! सुचना !!!

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

सहभागी गराउने सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय, चौकी – सबै, विगु गाउँपालिका, दोलखा ।

जानकारी सम्बन्धमा (श्री २ नं वडा कार्यालय)

दस्तावेज: