FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
विगु गाउँपालिका आ व २०७८-७९ को पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी ७९/८० पुस व्यय 20 Feb 2022 - 4:02pm PDF icon विगु गाउँपालिकाको पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
आ.व.२०७७/७८ काे दाेस्राे चाैमासिकसम्मकाे खर्चकाे फाँटबारी ७७/७८ फाल्गुन आय 19 Apr 2021 - 9:35am PDF icon खर्चकाे फाँटबारी.pdf
आ.व.२०७७/७८ काे दाेस्राे चाैमासिक क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण ७७/७८ फाल्गुन व्यय 19 Apr 2021 - 9:31am PDF icon देास्राे चाैमासिक सम्मकाे क्षेत्रगत बजेट तथा खर्चकाे विवरण.pdf
आ.व.२०७७/७८ काे दाेस्राे चाैमासिक आय व्यव विवरण ७७/७८ फाल्गुन आय 19 Apr 2021 - 8:58am PDF icon आय व्यव विवरण-देास्रेा चैामासिक.pdf
विगु गाउँपालिकाकाे आ.व. २०७७/७८ काे प्रथम चाैमासिक खर्च विवरण । ७७/७८ कार्तिक व्यय 27 Nov 2020 - 11:53am PDF icon विगु गाउँपालिकाकाे आ.व. २०७७-७८ काे प्रथम चाैमासिक खर्च विवरण ।.pdf
कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको काममा स्थानीय तहमा भएको वार्षिक खर्चको विवरण ७७/७८ असोज व्यय 23 Sep 2020 - 4:46pm PDF icon कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको काममा स्थानीय तहमा भएको वार्षिक खर्च विवरण.pdf
अा.व.२०७५/०७६ काे मंसिर महिनाकाे खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - पूँजिगत) ७५/७६ मंसिर आय 2 Jan 2019 - 8:49am PDF icon अा.व.२०७५०७६ काे मंसिर महिनाकेा खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - पुँजीगत).pdf
अा.व.२०७५/०७६ काे मंसिर महिनाकाे खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - चालु ) ७५/७६ मंसिर आय 2 Jan 2019 - 8:46am PDF icon अा.व.२०७५०७६ काे मंसिर महिनाकेा खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - चालु ).pdf
अा.व.२०७५/०७६ मंसिर महिनाकाे खर्चकाे फाँटबारी (शशर्त अनुदान) ७५/७६ मंसिर आय 2 Jan 2019 - 8:44am PDF icon अा.व.२०७५०७६ मंसिर महिनाकेा खर्चकाे फाँटबारी (शशर्त अनुदान).pdf
अा.व. २०७५/७६ काे धराैटीकाे अाय व्याय विवरण ७५/७६ मंसिर आय 7 Dec 2018 - 1:59pm PDF icon अा.व.२०७५-०७६ धरैाटीकेा अाय व्याय विवरण.pdf

Pages