FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

निर्माण कार्यकाे धराैटी फिर्ता गर्न अावश्यक कागजातहरू

  • व्यहाेरा सहितकाे निवेदन पत्र
  • याेजना तथा अनुगमन शाखाकाे  सिफारिस 
  • कार्यालय प्रमुखकाे ताेक अादेश
  • धराैटी  फिर्ताकाे  निर्णय 
  • धराैटी राखेकाे रसिद / बैंक भाैचर

घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत  पत्र नवीकरणका लागि अावश्यक कागजातहरू

  • व्यहाेरा सहितकाे निवेदन पत्र
  • गत अा.व. काे कर चुक्ताकाे प्रमाणित प्रतिलिलि 
  • घरेलु तथा साना उद्याेग विकास समितिकाे अद्यावधिक नवीकरण प्रमाणपत्र / कम्पनी दर्ताकाे प्रमाणपत्र
  • नवीकरण लागि लाग्ने दस्तुर  तिरेकाे रसिद