FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खेलकुद प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 30 Jan 2023 - 11:31am PDF icon खेलकुद प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि,२०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 21 Jul 2022 - 3:52pm PDF icon विगु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७९.pdf, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७९-८० [अनुसूची ६].pdf
आर्थिक ऐन,२०७९ ७९/८० 21 Jul 2022 - 3:51pm PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन,२०७८ ७८/७९ 20 Aug 2021 - 11:32pm PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
विनियाेजन ऐन,२०७८ ७८/७९ 20 Aug 2021 - 11:30pm PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
विगु गाउँपालिकाकाे आकस्मिक काेष सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 23 May 2021 - 1:01pm PDF icon गाउँपालिकाको आकस्मिक कोष संचालन कार्यविधि,२०७८.pdf
(पहिलाे शंशाेधनसहित )काेभिड १९ काे कारण मृत्यु भएका शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि,२०७६ ७७/७८ 13 May 2021 - 4:35pm PDF icon Covid 19 dead body management procedure REVISED.pdf
विगु गाउँपालिकाकाे सार्वजनिक सम्पत्तिकाे संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७८ ७७/७८ 5 May 2021 - 4:06pm PDF icon विगु गाउँपालिकाकाे सार्वजनिक सम्पत्तिकाे संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७८.pdf
विगु गाउँपालिकाकाे कर्मचारी प्राेत्साहन तथा पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड,२०७८ ७७/७८ 3 May 2021 - 3:47pm PDF icon विगु गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पूरु्स्कारसम्बन्धी मापदण्ड,२०७८.pdf
विगु गाउँपालिकाकाे एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका,२०७८ ७७/७८ 3 May 2021 - 3:45pm PDF icon विगु गाउँपालिकाको एम्वुलेन्स संचालन निर्देशिका,२०७८.pdf

Pages