FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विगु गाउँपालिका जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८० पहिलो संशोधन ८०/८१ 18 Oct 2023 - 10:31pm PDF icon विगु गाउँपालिका जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८०.pdf
विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 9 Oct 2023 - 11:00am PDF icon विनियोजन ऐन, २०८०.pdf, PDF icon बजेट.pdf
विगु गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 27 Sep 2023 - 12:34pm PDF icon विगु गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
विगु गाउँपालिका जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 27 Sep 2023 - 12:33pm PDF icon विगु गाउँपालिका जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८०.pdf
शिक्षक पदस्थापनका थप आधार तथा मार्गदर्शन ७९/८० 11 Apr 2023 - 2:35pm PDF icon scaned (1).PDF
करार शिक्षक छनोट सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 3 Apr 2023 - 4:06pm PDF icon करार शिक्षक छनोटसम्बन्धीकार्यविधि, २०७९.pdf
खेलकुद प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 30 Jan 2023 - 11:31am PDF icon खेलकुद प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि,२०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 21 Jul 2022 - 3:52pm PDF icon विगु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७९.pdf, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७९-८० [अनुसूची ६].pdf
आर्थिक ऐन,२०७९ ७९/८० 21 Jul 2022 - 3:51pm PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन,२०७८ ७८/७९ 20 Aug 2021 - 11:32pm PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf

Pages