FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
थामीटार एग्राेभेट रिसर्च सेन्टर कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 8 Jan 2021 - 2:25pm PDF icon थामीटार एग्राेभेट रिसर्च सेन्टर कार्यविधि,२०७७.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७ ७७/७८ 5 Jan 2021 - 12:05pm PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७.pdf
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका,२०७५ ७७/७८ 5 Jan 2021 - 12:01pm PDF icon गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५.pdf
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 11 Sep 2020 - 3:46pm PDF icon विद्यार्थी_सिकाइ_सहजीकरण_निर्देशिका_२०७७.pdf
गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया । ७७/७८ 3 Aug 2020 - 6:14pm PDF icon गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया ।.pdf
विनियाेजन ऐन, २०७७ ७६/७७ 10 Jul 2020 - 5:16pm PDF icon विगु गाउँपालिकाको विनियोजन एेन, २०७७.pdf
विगु गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 18 Jul 2019 - 2:35pm PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
विगु गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 18 Jul 2019 - 2:30pm PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
विगु गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ ७५/७६ 3 Jan 2019 - 7:41am PDF icon विगु गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५.pdf
विगु गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ ७४/७५ 29 Aug 2018 - 11:51am PDF icon विगु गाउँपलिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन,२०७४.pdf

Pages