FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bids

दस्तावेज: 

क्याटलग सपिङ्गको प्रस्तावपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

Invitation for Bids

मोटरसाईकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। (BRM/SQ/GOODS-MED/DOLAKHA/03/2079/80)