FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पशु खरिद सम्बन्धी पुन: सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for procurement of fabricated Steel Parts for Orang Khola (Paheli ) Trail Bridge

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation

दस्तावेज: 

पशु खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना ।

दस्तावेज: 

पशु खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना ।