FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निवृत्तिभरणकाे मागकाे फाराम ७८/७९ 20 Jul 2021 - 3:29pm PDF icon pension_form.pdf
स्थानीय तहका कर्मचारी कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फाराम ७८/७९ 20 Jul 2021 - 12:33pm PDF icon कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फाराम - स्थानीय तह.pdf
विगु पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युटले आव्हान गरेकाे विज्ञापनका लागि दिइने दरखास्त फाराम ७७/७८ 14 Sep 2020 - 5:43pm PDF icon application- CTEVT.pdf
राेजगार संयाेजककाे लागि दरखास्त फाराम ७६/७७ 26 Feb 2020 - 1:03pm PDF icon रेाजगार संयेाजक अावेदन फाराम.pdf
अनुसूची -१, उपभेाक्ता समितिकेा लगत ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:56pm PDF icon अनुसूची -१, उपभेाक्ता समितिकेा लगत.pdf
अनुसूची -२,येाजना सम्झैाता फारम ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:54pm PDF icon अनुसूची -२,येाजना सम्झैाता फारम.pdf
अनुसूची -८, उपभेाक्ता समितिकेा भैातिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:51pm PDF icon अनुसूची -८, उपभेाक्ता समितिकेा भैातिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन.pdf
अनुसूची -७, येाजना अनुगमन फारम ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:50pm PDF icon अनुसूची -७, येाजना अनुगमन फारम.pdf
अनुसूची -४, खर्च सार्वजनिक सूचना फारम ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:50pm PDF icon अनुसूची -४, खर्च सार्वजनिक सूचना फारम.pdf
अनुसूची -३, सार्वजनिक परीक्षण फारम ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:48pm PDF icon अनुसूची -२,येाजना सम्झैाता फारम.pdf

Pages