FAQs Complain Problems

समाचार

७९/८०

विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा परिचय-पत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आ व २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राही विवरण ।

प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको जानकारी सम्बन्धी सूचना .

किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तरगत सहकर्ता छनौटको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।