FAQs Complain Problems

बिगु गाउँपालिकाद्वारा आयोजित विषयगत शिक्षा सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गणित विषय ( कक्षा ४-१२ अध्यापन गराउने ) शिक्षकहरूका लागि २ दिने क्षमता विकास तालीम समापन कार्यक्रमको केही झलकहरू ।