FAQs Complain Problems

पुर्व वडा पदाधिकारीहरू

फाेटाे नाम थर पद वडा फाेन नं.
हिरण्डे ब. गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा नं. १ (लामाबगर) ९८४४३०३३४६
राम ब. तमाङ वडा सदस्य वडा नं. १ (लामाबगर) ९८४०८३८३७६
जितबिर तमाङ वडा सदस्य वडा नं. १ (लामाबगर)
माया तमाङ वडा सदस्य वडा नं. १ (लामाबगर) ९८६१५३९६६९
बाटुली वि.क. वडा सदस्य वडा नं. १ (लामाबगर) ९८६९१९९२८२
कृष्ण ठकुरी वडा अध्यक्ष वडा नं. २ (ओराङ) ९८६०८३८९७२
मुक्तिराम तमाङ वडा सदस्य वडा नं. २ (ओराङ) ९८१४९६०६५८
लुङमाई तमाङ वडा सदस्य वडा नं. २ (ओराङ) ९८४४३२२६१८
टहलमाया कामी वडा सदस्य वडा नं. २ (ओराङ) ९६१४९६०९२०
डिल ब. तमाङ वडा सदस्य वडा नं. २ (ओराङ) ९८६१६५१०४४
श्रीराम खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ (बुलुङ) ९६१४९२०६२८
लालिमाया तमाङ वडा सदस्य वडा नं. ३ (बुलुङ) ९७४१२८२६७२
चावा गोले वडा सदस्य वडा नं. ३ (बुलुङ) ९६१६६३७५२२
लभ खड्का वडा सदस्य वडा नं. ३ (बुलुङ)
लालमाया बि. क. वडा सदस्य वडा नं. ३ (बुलुङ) ९८४०२६३०२२
बुक्तम तमाङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ (लादुक) ९८४४१७५६३६
लाल ब. तमाङ वडा सदस्य वडा नं. ४ (लादुक) ९८४१५९६०८८
कमला नेपाली वडा सदस्य वडा नं. ४ (लादुक) ९८४३००६९९५
निरलोदेवी ठकुरी वडा सदस्य वडा नं. ४ (लादुक) ९७४१२५५९४६
कमल प्रसाद ओली वडा सदस्य वडा नं. ४ (लादुक) ९८६३६३७४७३
मधुकर गुरुङ वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ (चिलंखा) ९८४४३२२४११
मनसोभा तमाङ वडा सदस्य वडा नं. ५ (चिलंखा) ९८६५४६५३६८
लय ब. श्रेष्ठ वडा सदस्य वडा नं. ५ (चिलंखा) ९८४४३९९४९६
रमिला सार्की वडा सदस्य वडा नं. ५ (चिलंखा) ९८४४५५४५९९
टंक भुजेल वडा सदस्य वडा नं. ५ (चिलंखा) ९८४४३९८८६२
पदम ब. थामी वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ (आलम्पु) ९८४४३०९३२२
अम्बर ब. थामी वडा सदस्य वडा नं. ६ (आलम्पु) ९८६१८२६०५३
भरुने थामी वडा सदस्य वडा नं. ६ (आलम्पु) ९८४४३९६४३५
सनीमाया थामी वडा सदस्य वडा नं. ६ (आलम्पु) ९७४१४५२५२१
चिनिमाया कामी वडा सदस्य वडा नं. ६ (आलम्पु) ९८६९४९८१६०
निमछिरी शेर्पा वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ (विगु) ९७४११५३४५७
इन्दिरा बस्नेत वडा सदस्य वडा नं. ७ (विगु) ९६१६७२९९७६
सरिता बि. क. वडा सदस्य वडा नं. ७ (विगु) ९७४१४५७९७८
तेम्बा शेर्पा वडा सदस्य वडा नं. ७ (विगु) ९६१४९२७४४९
पुर्ण ब. थामी वडा सदस्य वडा नं. ७ (विगु) ९७४११९९९८४
खेम ब. खड्का वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ (खाेपाचागु) ९८४४३९६३८४
अञ्जु बुढाथोकी वडा सदस्य वडा नं. ८ (खाेपाचागु) ९८४३५०९३९५
ज्ञानुमाया रुचाल वडा सदस्य वडा नं. ८ (खाेपाचागु) ९८६१८०४१६२
पेम्बा शेर्पा वडा सदस्य वडा नं. ८ (खाेपाचागु) ९८४४५५५९१६
चित्र ब. थामी वडा सदस्य वडा नं. ८ (खाेपाचागु) ९६१६८३८२५८