FAQs Complain Problems

आधारभूत कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धि ५ दिने तालिमका केही झलकहरू ।