FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विगु गाउँपालिकाकाे आ.व. २०७६/७७ काे नीति तथा कार्यक्रमहरू ।

पधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका याेजना छनाैट गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा (श्री वडा कायार्लय सबै)

दस्तावेज: 

वडागत याेजना तर्नुमा सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै)