FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राेजगार संयाेजककाे लागि दरखास्त फाराम ७६/७७ 26 Feb 2020 - 1:03pm PDF icon रेाजगार संयेाजक अावेदन फाराम.pdf
अनुसूची -१, उपभेाक्ता समितिकेा लगत ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:56pm PDF icon अनुसूची -१, उपभेाक्ता समितिकेा लगत.pdf
अनुसूची -२,येाजना सम्झैाता फारम ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:54pm PDF icon अनुसूची -२,येाजना सम्झैाता फारम.pdf
अनुसूची -८, उपभेाक्ता समितिकेा भैातिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:51pm PDF icon अनुसूची -८, उपभेाक्ता समितिकेा भैातिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन.pdf
अनुसूची -७, येाजना अनुगमन फारम ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:50pm PDF icon अनुसूची -७, येाजना अनुगमन फारम.pdf
अनुसूची -४, खर्च सार्वजनिक सूचना फारम ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:50pm PDF icon अनुसूची -४, खर्च सार्वजनिक सूचना फारम.pdf
अनुसूची -३, सार्वजनिक परीक्षण फारम ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:48pm PDF icon अनुसूची -२,येाजना सम्झैाता फारम.pdf
अनुसूची - ९ (लग बुक) ७५/७६ 8 Jun 2019 - 1:38pm PDF icon अनुसूची -९, लग बुक.pdf
अावेदन फारम ७५/७६ 4 Oct 2018 - 2:26pm PDF icon दरखास्त फारम.pdf
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम। ७५/७६ 20 Aug 2018 - 7:27pm PDF icon ka sa mu farma -karmachari.pdf