FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
अा.व.२०७५/०७६ काे मंसिर महिनाकाे खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - पूँजिगत) ७५/७६ मंसिर आय 2 Jan 2019 - 8:49am PDF icon अा.व.२०७५०७६ काे मंसिर महिनाकेा खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - पुँजीगत).pdf
अा.व.२०७५/०७६ काे मंसिर महिनाकाे खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - चालु ) ७५/७६ मंसिर आय 2 Jan 2019 - 8:46am PDF icon अा.व.२०७५०७६ काे मंसिर महिनाकेा खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - चालु ).pdf
अा.व.२०७५/०७६ मंसिर महिनाकाे खर्चकाे फाँटबारी (शशर्त अनुदान) ७५/७६ मंसिर आय 2 Jan 2019 - 8:44am PDF icon अा.व.२०७५०७६ मंसिर महिनाकेा खर्चकाे फाँटबारी (शशर्त अनुदान).pdf
अा.व. २०७५/७६ काे धराैटीकाे अाय व्याय विवरण ७५/७६ मंसिर आय 7 Dec 2018 - 1:59pm PDF icon अा.व.२०७५-०७६ धरैाटीकेा अाय व्याय विवरण.pdf
अा.व.२०७५/०७६ कार्तिक महिनासम्मकाे खर्चकाे फाँटबारी (अान्तरिक अाम्दानी ) ७५/७६ कार्तिक आय 26 Nov 2018 - 1:44pm PDF icon अा.व.२०७५-०७६ कार्तिक महिनासम्मकेा खर्चकेा फाँटबारी (अान्तरिक अाम्दानी ).pdf
अा.व.२०७५/०७६ कार्तिक महिनासम्मकाे खर्चकाे फाँटबारी (शशर्त अनुदान) ७५/७६ कार्तिक व्यय 26 Nov 2018 - 1:18pm PDF icon अा.व.२०७५-०७६ कार्तिक महिनासम्मकेा खर्चकेा फाँटबारी (शशर्त अनुदान ).pdf
अा.व.२०७५/०७६ काे कार्तिक महिनासम्मकाे खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - पूँजीगत ) ७५/७६ कार्तिक व्यय 26 Nov 2018 - 12:39pm PDF icon अा.व.२०७५-०७६ कार्तिक महिनासम्मकेा खर्चकेा फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - पूँगीगत ).pdf
अा.व.२०७५/०७६ काे कार्तिक महिनासम्मकाे खर्चकाे फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - चालु ) ७५/७६ कार्तिक व्यय 26 Nov 2018 - 12:30pm PDF icon अा.व.२०७५-०७६ कार्तिक महिनासम्मकेा खर्चकेा फाँटबारी (वित्तीय समानीकरण - चालु ).pdf